مخازن آب خورشیدی

GOMON طیف گسترده ای از مخازن خورشیدی را برای انواع برنامه های کاربردی ارائه می دهد. این تانک های خورشیدی برای ذخیره سازی آب داغ، سیستم های گرمایش آب گرم، تجاری و صنعتی استفاده می شود.

این مخازن ذخیره سازی خورشیدی در فشار، بدون فشار (اتمسفری) و در انواع ظرفیت و اندازه های موجود در دسترس هستند.