همکاری چین و کره به بازار گرم برقی کمک می کند تا سیستم های پایدار کارآمدتر شوند

اخبار
از زمان اجرای اصلاحات تمیز گرمای ملی، نتایج عالی به دست آمده است. با بهینه سازی تدریجی محیط هوا، مردم در اطراف پکن و هبی در نهایت در دود غوطه ور نیستند، جایگزینی با هوا با کیفیت بالا و آسمان آبی. به منظور ترویج ارتقاء فن آوری های جدید برای گرم کردن تمیز و ترویج استفاده از محصولات جدید و تجهیزات جدید، 14 نوامبر، 14 نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه چین بویلر شمال چین، که به عنوان باد باد از جهان حفاظت از محیط زیست دیگ بخار تهویه مطبوع صنعت (نامیده می شود به عنوان IBE)، آن را در مرکز نمایشگاه بین المللی Hebei Shijiazhuang برگزار شد.