گواهینامه ها و ضمانت نامه

گواهینامه ها و ضمانت نامه ها 

محصولات GOMON توسط CE، WATER MARK، SOLAR KEYMARK، WRAS، ETL گواهی می شوند.

گواهینامه ها و ضمانت نامه

ما افتخار می کنیم که پشت سیستم های آب گرم ما ایستاده است. ما یک تامین کننده بزرگ هستیم و برای سال ها با قطعات یدکی و پشتیبانی محصول خواهیم بود. تمام محصولات از GOMON دارای شناسه منحصر به فرد هستند، این باعث می شود فرآیند تولید ما قابل ردیابی باشد، زیرا محصولات GOMON مستلزم اعتماد است.