مخازن آب چند منظوره انرژی

توضیحات محصول

استفاده از منابع انرژی چندگانه به صورت مصنوعی و کارآمد براساس یکپارچگی سیستم، اخیرا یکی از جنبه های علم انرژی است.

GOMON Multi Energy تانک های قابل انعطاف را می توان در همان زمان به پمپ آب گرم کن، آبگرمکن خورشیدی، بخاری گاز و دیگر سیستم های آب گرم استفاده می شود. محدوده ظرفیت مخزن می تواند از 100L تا 500L باشد.

تیم فنی ما GOMON یک سیستم آب گرم برای خانه شما طراحی خواهد کرد. ما خوشحال هستیم که به شما در بهترین راه حل سیستم کمک کند تا اهداف خود را به دست بیاوریم، حتی اگر این به معنای توصیه های راه حل های جایگزین آب گرم است.

کاربرد